Atarikoa Honako baldintza hauek ezarri dituzte, batetik, Euskaraz Koop. S. elkarteak —Txakur kalea 1. 48005 Bilbo —, zeina aurrerantzean Euskaraz Koop S. deituko baita, eta, bestetik, Interneteko www.korrika.eus webgunean erosketaren bat egin nahi duen edozein pertsonak, zeina aurrerantzean ‘erabiltzaile’ deituko baita.
www.korrika.eus webgunearen bidez, bere produktuen eta zerbitzuen berri ezagutarazten du Euskaraz Koop S.-ek, eta haiek kontratatzeko aukera ematen.

Webgune horretan bertan badira hainbat orri, bai erregistratu gabeko pertsona fisikoentzat edo juridikoentzat, bai inolako produkturen erosketa abiarazi ez dutenentzat. Alde horretatik, webguneko orri horietara jotzen duten erabiltzaileak behartuta daude honako Baldintza Orokor hauetan jasotako epe eta baldintzak betetzera, hori aplikagarri izan dakien neurrian.


Eskarien bidalketa, berriz, Euskal Herrian eta munduan egingo da

Merkatari ez diren pertsona fisikoei bakarrik dagozkie baldintza hauek. Alderdiek honako kontratu honen bidez hitzartzen dute honexek bakarrik arautuko dituela elkarren arteko harremanak.

1. artikulua - Helburua

Honako baldintza hauen helburua da definitzea Euskaraz Koop. S-en eta erabiltzailearen arteko salmenta motak, hala eskaerak nola zerbitzuak, ordainketak nahiz entregak.
Honako baldintza hauek arautzen dituzte eskaera egin ahal izateko urrats guztiak, eta eskariaren jarraipena bermatzen diete alderdi kontratugileei.

2. artikulua - Eskaera

Webgunean aurkezturiko produktuen fitxen bidez egin ahal izango du eskaera erabiltzaileak.
www.korrika.eus webgunean agertzen den iraungitze egunera arte edo biltegian dagoena amaitu arte izango da baliagarri hango produktuen eskaintza.
Lehengo bezeroa bada, erabiltzaileak hainbat argibide eman beharko ditu eskaera egiteko: erabiltzaile izena eta pasahitza, zeina bere-berea bakarrik baita. Bezero berria bada, galdetegi bat bete beharko du. Atal horretan, harremanetan jartzeko oinarrizko datuak bete beharko ditu.
Eskaera egiteak berekin dakar erabiltzaileak erabat eta oso-osorik onartu dituela salgai jarrita dauden produktuen prezioak eta ezaugarriak, eta haien salmenta baldintza orokorrak; horiek bakarrik izango zaizkio aplikagarri horrela egindako kontratuari.

Gai horren inguruan inolako gorabeherarik sortuz gero, zilegi izan liteke aldatzea eta hainbat berme aplikatzea —geroago zehaztuko diren horiexek—.

Baldin eta salgaiak eskueran baditu, Euskaraz Koop. S. elkarteak eskarien inguruko izapideak egingo ditu. Produkturik eskueran izan ezean, Euskaraz Koop. S. elkarteak lehenbailehen jakinarazi beharko dio horren berri erabiltzaileari.

Eskaerak formalizatzea:

Behin eskaera formalizatuta, alegia, behin erosketa baldintza orokorrak onartuta eta erosketa prozesua egiaztatuta, Euskaraz Koop-ek mezu elektroniko bat bidaliko dio betiere erabiltzaileari, egindako erosketari buruzko xehetasunak baieztatuz.

3. artikulua - Entrega

Euskaraz Koop. S-ek konpromisoa hartzen du dena delako produktua egoera ezin hobean entregatzeko erabiltzaileari, hark eskaera orrian adierazitako helbidean. Entrega behar bezala egin ahal izateko, estimatuko genuke helbide horretan norbait izatea, ohiko lanorduetan, eskaera jasotzeko.
Baldin eta erabiltzaileak eskaera orrian adierazitako helbidea ez bada benetakoa edo hark ez badu inongo helbiderik adierazi, Euskaraz Koop. S-ek ez du bere gain hartuko entregan izandako hutsegiteengatiko erantzukizuna.

Etxez etxeko entrega: helbidean inor egon ezean, Euskaraz Koop. S-ek ohar bat bidaliko dio erabiltzaileari, telefono zenbaki batekin, garraiolari pribatuari edo postetxekoei zehazteko noiz egin entrega. Bigarren saioa egin eta gero, artean ere ez balitz lortuko eskaria entregatzea, banaketa enpresak gertuen duen bulegoan eskuratu ahal izango du paketea. Zenbait bulegotan, pasatzen den egun bakoitzeko kostua hantxe ordaintzeko eska diezaiokete, sortutako eragozpenengatik. Era berean, hirugarren entrega saioa egitea nahi bada, bidaia horren kostua ere unean bertan ordaintzea eska dezake banatzaileak.

Posta bidezko entrega: halakoetan, ohar baten bidez jakinaraziko diote erabiltzaileari paketea aste biren buruan iritsiko zaiola, gutxi gorabehera. Postetxeko biltegian, gehienera jota hamabost egunean edukiko dute paketea. Behin epe hori igarota, Euskaraz Koop. S-en bulegoetara itzuliko dute.

Batez besteko epeak dira horiek, eta, beraz, gutxi gorabeherakoak. Horregatik, baliteke aldaketak gertatzea, logistika kontuak edo ezinbesteko arrazoiak direla bitarteko.
Eskaria entregatutzat hartuko da, garraio enpresak produktua erabiltzailearen eskueran jartzen duen unetik; horretarako, kontrol sistema bat erabiliko du garraio enpresak.

Baldin eta Euskaraz Koop. S.-i egotz badakioke eskarien entrega atzeratu izana, erabiltzaileak atzera bota ahal izango du eskaria, ITZULKETA POLITIKA atalean azaldutako prozedurari jarraiki, zeina atzera egiteko eskubideari baitagokio. Ez da atzerapentzat hartuko garraio enpresak garaiz jarri badu eskaria erabiltzailearen eskueran, baina hari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik ezin entregatu izan badute. Bidean dagoen eskari bati kontu egiteko, Korrika dendan aurkituko duzun harremanetarako formularioa erabili dezakezu.

4. artikulua - Ordainketa

Euskaraz Koop. S-ek hainbat ordainketa modu jartzen dizkio aukeran erabiltzaileari:

Banku txartel bidezko ordainketa:

Ordainketa egiteko, zenbait datu sartu behar dira: txartelaren zenbakia, iraungitze eguna eta segurtasun-kodea (txartelaren atzealdean agertzen diren hiru digitu).
Ordainketa mota honekin, unean bertan bideratuko da eskaria.

Txartel mota hauek onartzen dira: Visa, Visa Electron, Mastercard eta Maestro.

Bermatzen dizugu korrika.eus webgunean egindako transakzio guzti-guztiak zeharo seguruak direla. Ingurune seguru baten bidez egiten ditugu bankuari dagozkion datu ematea eskatzen duten eragiketa guztiak. Redsysek zerbitzari seguru bat darabil, SSL Secure Socked Layer izeneko segurtasun estandarreko tekonologia edo protokoloa. Alegia, zuk bidaltzen diguzun edozein informazio kodetua dabil sarean zehar.

Halaber, Euskaraz Koop. S-ek adierazi nahi du ez duela modurik zuk erabiltzailearen ordainketa moduari buruzko datu isilpekoak eskuratzeko, eta, beraz, ez eta haiek gordetzeko ere. Euskadiko Kutxak eta Sermepa Sistemak bakarrik eskuratu ditzakete datu horiek, ordainketak eta kobrantzak kudeatu ahal izateko; ordea, eskuragaitzak dira hirugarren batzuentzat. Beraz, bezeroaren kreditu txartelari buruzko daturik ez da geratzen erregistraturik Euskaraz Koop S-en inongo datu basetan, bankuaren saltokiko terminalera doaz zuzenean.

5. artikulua - Prezioak

Prezioek beren barnean dute BEZa, eta horien gainean aplikatuko zaizkie aplikagarri zaizkien zerga zeharkakoak. Prezio guztiak eurotan daude. Ez daude prezio horien barne, hala ere, produktuen bidalketari dagozkion gastuak, horiek aparte zehaztuko dizkiote erabiltzaileari, eta hark onartu egin beharko ditu.
Eskaera egindako egunean aplikagarri zaion BEZa hartuko da aintzakotzat. Produktuen prezioak aldaraziko ditu aplikagarri zaizkien BEZ motan izandako edozein aldaketak.
Erosketa baliotzeko unean indarrean dauden prezioak aplikatuko dira. Unean uneko edozein baldintzak hala eskaturik, baina, berrikusi edo aldatu egin ahal izango dira www.korrika.eus webgunean ageri diren prezioak

6.a. artikulua - Bermeak

Artikulu bakoitzaren ekoizleek emandako bermearen onuradun izango dira Euskaraz Koop. S-en bezeroak.
Berme horren barruan ez dira sartuko materiala oker erabiltzeak edo manipulatzeak ekarritako akatsak edo kalteak, ez eta hura eskuarki erabiltzeak eragindako higatzeak ere.

Artikuluen funtzionaltasunari dagozkion lermak, haien sorkuntzako mugapenak direla eta izandakoak, honako berme honen estalduratik kanpo daude.

Argibide zehatzagorik nahi izanez gero, jo betiere gure Bezeroaren Arretarako Zerbitzukoen aholku espezializatuaren eske.

6. b. artikulua - Sinadura eta proba

Erabiltzaileak ez badu erabiltzaile izen erregistraturik, izena emateko prozedura bat bete beharko du, eta horri esker ezagutarazi ahal izango du bere burua bezero moduan.
Izen hori norberarena da bakar-bakarrik.

Banku txarteleko zenbakian sarean eman eta eskaera behin betiko baliotu izana hartuko dira eskariaren frogatzat, legezko xedapenek ezarritakoaren arabera, eta horren bidez eskatu ahal izango dira eskaera aginduan agertzen diren zenbatekoak.

Baliotze hori hartuko da webgune horretan sarean egindako eragiketa guztien sinadura eta onarpen gisa.

7. artikulua - Erantzukizuna

Euskaraz Koop. S-ek bitartekari gisa jarduteko betebeharra bakarrik du, besteak beste, webgunean sartu, eskaera egin, entregak bermatu edo ondorengo zerbitzuak emateko orduan.
Euskaraz Koop. S-ek ez du bere gain hartzen inolako bermerik edo erantzukizunik, Interneteko sarea erabiltzeak ekarritako eragozpenak edo kalteak direla eta: batez ere, zerbitzu bat eteteak, kanpotiko sarraldi batek edo birus informatikoak agertzeak, edo jurisprudentziak ezinbestekotzat jotako edozein egintzak ekarritakoak.

8. artikulua - Jabetza intelektuala

Egileen, marken edo patenteen eskubideen babespean daude www.korrika.eus webguneko ikus-entzunezko elementu guztiak, bai eta haien azpiko teknologiak ere.

Elementu horiek guztiak Euskaraz Koop. S-en jabetza esklusiboak dira.

9. artikulua - Hitzarmen erabatekoa

Honako salmenta baldintza hauek alderdi bien arteko hitzarmen erabatekoa esan nahi dute. Honako kontratu honetako klausuletako bat baliogabea balitz, eskubide osoz, lege nahiz arau aldaketa bat edo lege ebazpen bat dela bitarteko, horrek ez lioke inolako ondoriorik ekarriko kontratu honetako gainerako artikuluei. Adingabeak:

Adingabeek webguneko zerbitzuak erabili nahi badituzte, gurasoen, tutoreen edo legezko ordezkarien baimena behar dute; eta haiek izango dira adingabeek egin ditzaketen kalteen arduradun. Hortaz, gurasoek, tutoreek edo legezko ordezkariek erantzukizun osoa izango dute adingabeek kontsultatu ditzaketen edukien eta zerbitzuen gainean.

10. artikulua - Iraupena

Honako baldintza hauek aplikatuko dira Euskaraz Koop. S-ek eskainitako zerbitzuek sarean jarrita dirauten bitartean.

11. artikulua - Proba

Erregistro informatizatuak segurtasun baldintza egokietan gordeko dira Euskaraz Koop. S. elkartearen eta haren bazkideen sistema informatikoetan, eta horiek hartuko dira alderdi bien artean izandako komunikazioen, eskarien eta ordainketen frogatzat.

12. artikulua - Transakzioak gorde eta artxibatzea

Euskarri fidagarri eta iraunkor batean artxibatzen dira eskaerak eta fakturak, kopia leiala eta iraunkorra izan dezaten. 13. artikulua - Lege aplikagarria eta eskumena
Legezko ohar hau Espainiako legeriaren mende dago. Erabiltzailearen eta Euskaraz Koop. S-en arteko edozein auzi edo desadostasun izanez gero, Bilbo (Bizkaiko) epaitegi eta auzitegien jurisdikzioaren eta eskumen esklusiboaren mende jarriko dira.